Online Solutions Oy - 20 vuotta

Tiedote 19.4.2015

Online Solutions Oy saavutti 19.4.2015 merkittävän ja IT-yrityksille harvinaisen rajapyykin - 20 vuoden iän. Yritys on perustamisestaan lähtien keskittynyt internetpohjaisiin palveluihin ja niiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaiden aktiivisena kumppanina.

Yrityksellä on edelleen useita asiakkuuksia jotka ovat alkaneet Online Solutions Oy:n alkuvuosien aikana 90-luvun puolivälissä. Tämä todistaa että olemme onnistuneet palveluiden toteuttamisessa tavoittelemallamme tavalla eli asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja ovat saaneet niistä merkittävää hyötyä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja kehittämiseen.

Yrityksen perusti aikanaan kaupallisen internetliiketoiminnan vapautuessa Suomessa 3 IT-alaa opiskelevaa tai sillä muissa yrityksissä työskentelevää kaverusta. Perustajajäsenistä Jyrki Salmi on edelleen yrityksen palveluksessa ja jatkaa yrityksen toimitusjohtajana ja omistajana. Yrityksen toinen omistaja on Sami Vainioniemi joka vastaa myynnin ja markkinoinnin toteuttamisesta yrityksessä. Yrityksen omistajat työskentelevät yrityksessä täysipäiväisesti eikä sillä ole ulkopuolisia sijoittajia.

Online Solutions Oy on kasvanut nopeasti viime vuosina ja säilyttänyt vahvan kannattavuuden. Yrityksen pitkän elinkaaren aikana liiketoiminnan painopistettä internetpalveluiden tarjontakentässä on täsmennetty muutamia kertoja muuttuneen maailman myötä.

Yrityksen alkuaikana keskityimme yhteyspalveluiden tarjoamiseen yrityksille ja myös kuluttajille ja olimme Keski-Suomen alueella selvästi suurin yhteyspalveluiden tarjoaja. Vuosituhannen vaihteessa luovuimme yhteysliiketoiminnasta ja keskityimme aktiivisesti tietoturvatuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen. Tässä vaiheessa yrityksemme keräsi merkittävästi huomiota mm. tekemällä tietoturva-aukkolöydöksiä useista maailman yleisimmistä ja suurimpien yritysten ohjelmistoista (mm. Java, Microsoft Internet Explorer jne) ja raportoimalla näistä hallitusti ohjelmistojen valmistajille.

Tämän jälkeen liiketoiminnan painopistettä on siirretty enemmän tietoturvallisten asiointipalveluiden, kuten verkkokauppojen, ajanvarausjärjestelmien jne tuottamiseen hyödyntäen pitkää kokemustamme tietoturvan parissa sekä omaa tietoturva- ja suorituskykylähtöisesti kehittämäämme kehitysympäristöä (webstage) käyttäen.

Viimeisin linjauksemme on keskittyä enenevissä määrin verkkopohjaisen toiminnanohjausjärjestelmämme (OnlineBusiness) kehittämiseen entistä täydellisemmäksi nykyaikaisen yrityksen liiketoiminnan taustajärjestelmäksi joka tarjoaa suoraan tietoturvalliset ja helppokäyttöiset rajapinnat verkkokaupankäynnin ja muiden asiointiliittymien tarjoamiseen asiakasyritysten asiakkaille, työntekijöille ja muille sidosryhmille.

Tuottamiamme peruspalveluja kuten sähköposti ja hosting, emme ole kuitenkaan unohtaneet, emmekä ole unohtamassa. Muun muassa sähköpostin suhteen kehitämme jatkossakin siihen liittyviä palveluita, tällä hetkellä siinä sektorissa pääpainon ollessa sähköpostin tietoturvatuotteissa (SecMail).

Maantieteellisesti olemme jo pitkään toimineet koko Suomessa, hieman myös ulkomailla. Keski-Suomi säilyy silti jatkossakin yrityksen kotipaikkana ja palveluiden tuotanto- ja kehityspaikkana.

<< Palaa etusivulle